ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปางแปก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านวังทองแดง สพป. สุโขทัย เขต 1 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 24  
27 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน 24  
28 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 62 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 61 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวัดป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 60 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 60 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน