ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง สพป. แพร่ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังทองแดง สพป. สุโขทัย เขต 1 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขารวก สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนวอแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 31  
33 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 37  
41 โรงเรียนวัดสันป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 70 เงิน 37  
42 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน