ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 94 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) สพป. ลำพูน เขต 2 94 ทอง 6  
10 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 94 ทอง 6  
11 โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง 6  
12 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 93 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 93 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 93 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง 19  
23 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 90 ทอง 19  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านน้ำมิน สพป. พะเยา เขต 2 87 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 24  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 27  
36 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 85 ทอง 27  
37 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 27  
38 โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 27  
39 โรงเรียนวัดหนองซิว สพป. ลำพูน เขต 1 85 ทอง 27  
40 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 27  
41 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 27  
42 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน