ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลานสะเดา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพินิจวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป. พะเยา เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป. ลำพูน เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 24  
26 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านคะปวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. สุโขทัย เขต 2 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ตาก เขต 1 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 40  
42 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน