ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางมะเยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. ลำปาง เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. แพร่ เขต 2 95 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 95 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง 5  
11 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 95 ทอง 5  
12 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 93 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 93 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านนาอิซาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง 12  
19 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. ลำพูน เขต 1 93 ทอง 12  
20 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 93 ทอง 12  
21 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 92 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 21  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 91 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. สุโขทัย เขต 2 91 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านปาง สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 28  
34 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 34  
37 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79 เงิน 34  
38 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน 34  
39 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 39  
42 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน