ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. กำแพงเพชร เขต 2 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านนาคต สพป. ลำปาง เขต 2 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. พะเยา เขต 2 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง 10  
15 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป. สุโขทัย เขต 1 93 ทอง 10  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. ลำปาง เขต 1 93 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. สุโขทัย เขต 2 92 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านผาจุก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง 17  
21 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92 ทอง 17  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 22  
28 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 22  
29 โรงเรียนบ้านแม่สิน สพป. แพร่ เขต 2 90 ทอง 22  
30 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง 22  
31 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 22  
32 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 32  
35 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 32  
36 โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 32  
37 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 32  
38 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 32  
39 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 39  
41 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 39  
42 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน