ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป. สุโขทัย เขต 1 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านนาตาโพ สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผาจุก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 26  
29 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด สพป. ลำพูน เขต 1 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. พะเยา เขต 1 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 77 เงิน 35  
37 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านปงใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน