ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 24  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน