ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านธิ สพป. ลำพูน เขต 1 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สุ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. ลำพูน เขต 2 85.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนลำปางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 78.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 77.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 75.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนภูซางโมเดล(บ้านนวราษฎร์/บ้านป่าคา/บ้านนาซาว/ดอนสะไมย์วิทยา) สพป. น่าน เขต 1 75.40 เงิน 20  
22 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 74.60 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 73.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 72.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดท่าไม้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านแม่จวาง สพป. ตาก เขต 2 68.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 67.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. เชียงราย เขต 4 66.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 65.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.80 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 64.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 63.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) สพป. เชียงราย เขต 3 62.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 62.80 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านท่าชัย สพป. สุโขทัย เขต 2 62 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน