ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสันทราย สพป. ลำพูน เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนนานกกก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป. พะเยา เขต 1 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านวังแดด สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 28  
30 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 69 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 69 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป. ลำพูน เขต 2 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 64 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน