ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป. สุโขทัย เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 60 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 60 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 60 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 29  
35 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 29  
36 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60 ทองแดง 29  
37 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 29  
38 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 29  
39 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
40 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน