ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 285
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวสลีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.66 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน