ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงบอน สพป. สุโขทัย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแม่เฉย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 78.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 76.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดกรับพวง สพป. พิษณุโลก เขต 1 75.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 73.33 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 73.33 เงิน 25  
28 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 65.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 64.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 64.33 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 - -  
38 โรงเรียนบ้านสะเดียง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน