ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 79.66 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน