ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 85.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดไดอีเผือก สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านศาลาลาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 77.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน