ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 281
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 81.33 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน