ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน สพป. ตาก เขต 1 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. น่าน เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สพป. เชียงราย เขต 4 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 1 71.67 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน