ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองอ้อ สพป. พิษณุโลก เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 86.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 84.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 81.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) สพป. พะเยา เขต 1 78.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 77.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 76.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 75.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75.60 เงิน 25  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 75.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 68.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 68 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) สพป. ลำพูน เขต 2 64.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 61.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 61.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 60.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านซับผักกาด สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 60 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน