ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาชนอุทิศ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร สพป. สุโขทัย เขต 2 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์" สพป. พิจิตร เขต 2 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ สพป. ลำพูน เขต 1 80.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคะปวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนธรรม สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส สพป. พิษณุโลก เขต 2 78.67 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านย่านยาว สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 77.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าพลู สพป. ลำพูน เขต 2 77.67 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ สพป. เชียงราย เขต 4 75.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านธารหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 73.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ สพป. ตาก เขต 1 72.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 1 71.67 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 71.67 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71.33 เงิน 37  
39 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 71.33 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 66.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66.33 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน