ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สพป. สุโขทัย เขต 1 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านคลอง สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดตายม สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ สพป. ลำปาง เขต 2 82.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน