ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับอีลุม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป. สุโขทัย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านปางสา สพป. น่าน เขต 1 - -  
18 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน