ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 274
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป. ลำพูน เขต 2 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป. ลำปาง เขต 3 82.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านรังงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน