ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป. พะเยา เขต 1 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 10  
14 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 16  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านวังพิกุล สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 20  
23 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 20  
24 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 20  
25 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 75 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 25  
29 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 25  
30 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75 เงิน 25  
31 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 25  
32 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 25  
33 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 25  
34 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 25  
35 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 25  
36 โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 25  
37 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 25  
38 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่แปง สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 38  
40 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 38  
41 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดบึงกอก สพป. พิษณุโลก เขต 1 62 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน