ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 5  
9 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87 ทอง 5  
10 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 11  
16 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85 ทอง 11  
17 โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 18  
22 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 18  
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 18  
24 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาอิซาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 76 เงิน 24  
27 โรงเรียนวังแก้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 24  
28 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 28  
32 โรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 28  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73 เงิน 33  
36 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 33  
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน