ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป. พะเยา เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป. ลำปาง เขต 1 60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน