ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 6  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 10  
14 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 10  
15 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง 10  
16 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 10  
17 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 10  
18 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 10  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตอรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านพันตน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 20  
27 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ สพป. สุโขทัย เขต 2 82 ทอง 20  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 28  
31 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 28  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหาดนาค สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) สพป. ลำพูน เขต 2 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านเวียงลอ สพป. พะเยา เขต 2 62 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก สพป. พิจิตร เขต 2 62 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน