ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. ลำปาง เขต 2 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สพป. ตาก เขต 1 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแขม (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังยายมาก สพป. สุโขทัย เขต 2 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง 8  
12 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง 8  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป. พะเยา เขต 1 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านตุงติง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนพุทธิโศภน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านวังทับยา สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านแม่และ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 26  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 26  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านปางผักหม สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดท่าฉนวน สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน