ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน