ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน