ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป. พิษณุโลก เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป. สุโขทัย เขต 2 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 78.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 77.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวังโค้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71.80 เงิน 15  
17 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 69.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 69.20 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 64.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 61.70 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 61.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านชำสอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 51 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านผาหลัก สพป. น่าน เขต 2 49 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 46.40 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 42.20 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 38.40 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 37.60 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 30.40 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 25.80 เข้าร่วม 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน