ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 249
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป. น่าน เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. พะเยา เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  
19 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. ลำพูน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน