ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ สพป. พะเยา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 82.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สพป. ลำปาง เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. ลำพูน เขต 1 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. พะเยา เขต 2 72.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สพป. เชียงราย เขต 4 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 65.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป. ตาก เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน