ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง 6  
8 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. พิษณุโลก เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 65 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 20  
26 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 20  
27 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 20  
28 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 20  
29 โรงเรียนปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 65 ทองแดง 20  
30 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 65 ทองแดง 20  
31 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 20  
32 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 20  
33 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 62 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน