ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป. เชียงราย เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองไพร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบนนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเเม่เมย สพป. ลำพูน เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ตา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านน้ำจุน สพป. พะเยา เขต 2 67 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านยางหัวลม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) สพป. ลำปาง เขต 1 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหมอแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 61 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านปางอ้า สพป. ลำปาง เขต 2 60 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 60 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ตาก เขต 1 60 ทองแดง 32  
39 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 32  
40 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 60 ทองแดง 32  
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 32  
42 โรงเรียนบ้านบ่อรัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 45 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน