ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป. พะเยา เขต 1 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 94.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 90.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 90.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 86.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น สพป. ตาก เขต 1 79.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 79.33 เงิน 18  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.33 เงิน 21  
24 โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 78.33 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 77.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 77.33 เงิน 25  
27 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.33 เงิน 25  
28 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปาง เขต 1 75.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 75.33 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านท่าผา สพป. ลำปาง เขต 2 74.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดสันทราย สพป. ลำพูน เขต 1 74.33 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 69.33 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69.33 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69.33 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 69.33 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 68.33 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68.33 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สพป. สุโขทัย เขต 2 66.33 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์" สพป. พิจิตร เขต 2 63.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดศรีเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 61.33 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน