ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสุเม่น สพป. สุโขทัย เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 78.80 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย สพป. ลำปาง เขต 2 78.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สพป. แพร่ เขต 1 77.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.80 เงิน 11  
13 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 77.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 77.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.40 เงิน 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้าน กม.2 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 76.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 76.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น สพป. ตาก เขต 1 74.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.20 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 72.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 72.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป. พะเยา เขต 2 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 71.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71.40 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70.40 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 70 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) สพป. เชียงราย เขต 3 68.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 68.20 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68.20 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 67.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67.80 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน