ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสบค่อม สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 64 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สุโขทัย เขต 2 63 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบึงลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 2 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน