ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกวต สพป. น่าน เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังหาด สพป. สุโขทัย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางสา สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป. พะเยา เขต 1 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 81.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปางแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 4 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านแม่สิน สพป. แพร่ เขต 2 68 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนรอดนิลวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 68 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 68 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนบ้านย่านดู่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 65 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 64.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. ลำพูน เขต 2 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 - -  
34 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน