ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 234
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกรับพวง สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน