ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ลำพูน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกลับ สพป. สุโขทัย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านปงใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 66 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน