ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่จวาง สพป. ตาก เขต 2 93.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปางแปก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 88.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านวังแร่ สพป. สุโขทัย เขต 2 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 87.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 86.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 85.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 84.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านชอนไพร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.33 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 82.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป. ลำพูน เขต 1 81.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.67 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 81.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ สพป. พิจิตร เขต 1 81.33 ทอง 29  
31 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.33 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 78.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดวังแรต สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน