ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 97.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว สพป. แพร่ เขต 2 93.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 93.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 93.50 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 92.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 92.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนนานกกก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.75 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 91.75 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91.75 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 91.75 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 90 ทอง 14  
17 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 89 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 87.75 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านแม่ลิด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.75 ทอง 21  
24 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สพป. เชียงราย เขต 4 87.75 ทอง 21  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 86.75 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86.75 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.75 ทอง 25  
28 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 86.75 ทอง 25  
29 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 86.75 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.75 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 84.75 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 84.75 ทอง 31  
34 โรงเรียนวัดกรับพวง สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.75 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง 35  
37 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 35  
38 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 83.75 ทอง 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 82.75 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.75 ทอง 39  
41 โรงเรียนวัดวังหลวง สพป. ลำพูน เขต 2 82.75 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 82.50 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน