ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป. ลำปาง เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 4 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 86.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 86.33 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนรอดนิลวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.67 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 82.67 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.67 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 81.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 81.33 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน