ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 98.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง สพป. แพร่ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สพป. เชียงราย เขต 4 97.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 87.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 12  
16 โรงเรียนวัดหนองอ้อ สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านชอนไพร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 85.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่จวาง สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 84.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 84.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำปาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดวังหลวง สพป. ลำพูน เขต 2 82.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย สพป. สุโขทัย เขต 2 81.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 81.80 ทอง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สพป. พิจิตร เขต 1 81.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ สพป. ลำปาง เขต 2 81.40 ทอง 36  
38 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 80.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 80.80 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 80.40 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน