ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางปุก สพป. น่าน เขต 2 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ลำปาง เขต 3 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป. ลำพูน เขต 1 89.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนศึกษากุลบุตร สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป. พะเยา เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์" สพป. พิจิตร เขต 2 82.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.67 ทอง 23  
25 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 81.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 1 80.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 2 80.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านลานกระทิง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 30  
36 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 30  
37 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 30  
38 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน