ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 76.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 75.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.80 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. เชียงราย เขต 2 73.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 73.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73.20 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 72.80 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. แพร่ เขต 2 71.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 65.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 64.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย สพป. ลำพูน เขต 1 64.20 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป. พะเยา เขต 2 64.20 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 63.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 63.80 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านรักไทย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 63.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 63.60 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนวัดใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63.60 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนบ้านปาง สพป. ลำพูน เขต 2 62.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 61.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านคลอง สพป. สุโขทัย เขต 2 61.80 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 61.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) สพป. พิษณุโลก เขต 3 61.40 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 55.80 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 37.80 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน