ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดกองทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สพป. เชียงราย เขต 4 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 55 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านคอปล้อง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  
20 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน