ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป. พะเยา เขต 1 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันติคีรี สพป. เชียงราย เขต 3 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 85.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 76.40 เงิน 18  
20 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 75.40 เงิน 22  
24 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 74.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 74.60 เงิน 26  
28 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สพป. เชียงราย เขต 4 74.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 66.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 65.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สุโขทัย เขต 2 65.20 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 64.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 64.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 64.60 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64.60 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนบ้านสีพรม สพป. พะเยา เขต 2 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว สพป. พิษณุโลก เขต 2 63.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 2 62 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน