ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 4 86.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 85.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 81.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแพะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านศิลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 75.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. สุโขทัย เขต 1 75.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 74.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 67 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนไผ่งามวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 63 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนสหวิทยาคม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน