ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. ลำพูน เขต 2 96.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. แพร่ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 93.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 92.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน สพป. น่าน เขต 1 91.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 87.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 86.17 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) สพป. พะเยา เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 83.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74.67 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน